LiveZilla Live Help

Sociale Media

Gesponserde Links

De Task Killer in Windows XP E-mailadres

 

 

 

 

 

Stop processen

 

 

De Task Killer in Windows XP


Veel computergebruikers hebben tal van tooltjes op hun pc staan om allerlei taken uit te voeren. Windows XP zelf heeft er zelf ook een aantal aan boord. Daar heb je geen software van derden voor nodig. In deze tips en trucs leren we je de mogelijkheden van Taskkill.

Onbekend maakt onbemind
Wat kan Taskkill
Een batch-bestand voor Taskkill

Onbekend maakt onbemind ;)


Onbekend maakt onbemind luidt het spreekwoord. Maar wie de mogelijkheden van Taskkill kent, zal het snel leren waarderen. Taskkill is een commando - de naam zegt het al - dat allerlei taken kan beëindigen, niet alleen op je eigen pc maar ook op andere pc’s binnen je netwerk - tenminste als je daarvoor voldoende rechten hebt.

Voor wie de weg al kwijt dreigt te raken: een toelichting. Naast de Windows- programma’s die op je computer lopen, zijn er ook Windows-commando’s. Deze werken via het de zogeheten commando-venster. Daar kun je komen op verschillende manieren.

1. Via Start / Uitvoeren en in het tekstvlak typ je cmd en druk je op Enter;
2. Via het menu Start / (Alle) Programma's / Bureau-accessoires / Opdrachtprompt.

In het commando-venster kun je de Windows-commando’s intypen. Eén van die commando’s is Taskkill.

Wat kan Taskkill


Taskkill is zoals eerder gezegd een commando-tool om taken en processen te beëindigen. Wie de toetsencombinatie Ctrl-Alt-Del kort ingedrukt houdt, krijgt toegang tot Taakbeheer. Daar heb je een overzicht van alle applicaties en processen die op dat moment lopen op je systeem. De meer gevorderde gebruiker weet inmiddels dat Taakbeheer een handig instrument is om (in 'noodgevallen') processen of applicaties te stoppen, bijvoorbeeld als een bepaald proces of applicatie vastloopt.

 

Task-killer

 

Eerst zullen we enkele voorbeelden geven van Taskill-commando’s en die toelichten. Zo leer je vanzelf de mogelijkheden ontdekken. Bijvoorbeeld:

taskkill /pid 320 /pid 2200 /pid 1568 en druk je op Enter.

Dit is slechts een willekeurig voorbeeld voor het gebruik van Taskkill. Na het commando Taskkill volgt een / en dan pid. Oplettende computergebruikers kennen deze afkorting van het process id. Wie in de lijst van processen kijkt in Windows-Taakbeheer ziet deze unieke procesnummers staan. Dit voorbeeld beëindigt de processen met de nummers 320, 2200 en 1568. Om dit zelf uit te proberen, start je bijvoorbeeld Outlook Express op, kijk je in Taakbeheer naar het pid, en ga vervolgens naar het commandovenster. Typ daar taskkill / pid van Outlook Express, drukt op Enter. Je zult zien dat Outlook Express wordt afgesloten.

Taskkill werkt ook op afstand. Dat wil zeggen dat je vanaf de ene computer in je netwerk het commando kan gebruiken om processen op andere pc’s in je netwerk te stoppen. Een voorbeeld van zo’n commando is het volgende:

taskkill /s pczolder /u kees /p w@chtwoord /im notepad.exe en druk je op Enter.

Dit commando stopt het programma Notepad (Kladblok) op de computer genaamd ‘pczolder’. Dit gebeurt met de gebruikersnaam kees die het wachtwoord ‘w@chtwoord’ heeft.

Stel dat je bent aangemeld onder dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord als in ‘pczolder’, dan kun je de gebruiker en wachtwoord weglaten om Notepad te beëindigen. Je geeft dan het commando

taskkill /s pczolder /im notepad.exe en druk je op Enter.

Wie alle opties (parameters) van taskkill wil bekijken, typt in het commandovenster taskkill / ? in en drukt op Enter.

 

Een batch-bestand voor Taskkill


Een batch-bestand is een bestand waarin één of meerdere commando’s staan. De extensie van een batch-bestand is .bat en je kunt ze maken in Kladblok (en vervolgens opslaan als .bat).

 

 Batch bestand

 

Een nuttig voorbeeld om een batch-bestand te gebruiken, is in een situatie die een lezer de redactie mailde. Deze lezer maakt regelmatig een back-up in combinatie met Geplande Taken. Het probleem waar hij tegenaan loopt, is dat de back-up niet gemaakt kan worden, omdat een pst-bestand tijdens het maken van de back-up nog in gebruik is.

Een pst-bestand is een gegevensbestand van MS-Outlook - dat onder andere alle berichten en contactpersonen bevat. In dit geval kan een batch-bestand voor Taskkill uitkomst bieden.

Stel je voor. Je maakt iedere week op donderdag om 20.00 u automatisch een back-up. Als Outlook echter geopend is, dan mislukt de back-up. Met behulp van een batch-bestand en een tweede geplande taak net voorafgaand aan de automatische back-up (om 19.55 u bijvoorbeeld) sluit je eerst Outlook af.

Hoe pak je dat aan? We gaan ervan uit dat je je back-up iedere week op donderdag om 20.00 u hebt gepland. Eerst maak je batch-bestand in Kladblok. Een batch-bestand begint altijd met @echo off. Vervolgens zet je het commando taskkill /f /im outlook.exe.

Dus je batch-bestand ziet er als volgt uit:
@echo off.
taskkill /f /im outlook.exe

Dit sla je op als StopOutlook.bat. Vervolgens ga je via Start / Configuratiescherm naar Geplande taken. En daar voeg je een nieuwe taak toe. Browse naar StopOutlook.bat en stel het schema in op ieder donderdag om 19.55 u. Zo kan je automatische back-up donderdag ’s avonds zonder hapering aan de slag.

 

 
We hebben 257 gasten online